October 20, 2018

Move to Canada with Monte Friesner

Monte Friesner and wife have launched a new career as fake immigration lawyers in Canada after decades of dabbling in advance fee fraud and money laundering.
Read More
October 18, 2018

Ik blokkeer, dus ik besta

Op een treurig stukje asfalt even voorbij een tankstation, waren de blokkeerfriezen voor deze ene keer een uur lang ergens de baas over. Nu staan ze voor de rechter.
Read More