October 18, 2018

Ik blokkeer, dus ik besta

Op een treurig stukje asfalt even voorbij een tankstation, waren de blokkeerfriezen voor deze ene keer een uur lang ergens de baas over. Nu staan ze voor de rechter.
Read More
February 8, 2018

Eend in een Glas Water

Journalistenvakblad VillaMedia publiceert scheldkanonnade van Wierd Duk die 'uitnodiging tot beschaafd debat' moet voorstellen.
Read More